اسناد مکمل دستورالعمل اجراي نظام آموزش‌های شغلی- سازمانی ابلاغ گرديد براي مشاهده به آدرس نظام آموزش‌ شغلي سازماني کارکنان صنعت آب و برق قسمت دستورالعمل‌ها و مقررات مراجعه نماييد.
1397/04/09
در راستاي استقرار نظام آموزش‌های شغلی- سازمانی صنعت آب و برق در شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نیرو و با عنایت به نتایج حاصل از اجرای آزمایشی اسناد مکمل نظام مذکور و دستورالعمل‏های مربوط به آن در شرکت‏های منتخب و در اجرای مصوبه چهل‏‌ودومین جلسه کمیته توانمندسازی منابع انسانی وزارت نیرو (مورخ 97/1/28)، بدین‏وسیله "اسناد مکمل دستورالعمل اجراي نظام آموزش‌های شغلی- سازمانی" جهت اجرا در آن شرکت و شرکت‏های زیرمجموعه ابلاغ می‏گردد.