بانک اطلاعاتی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مشاغل فنی و غیرفنی شرکتهای مادرتخصصی بروزرسانی گردید. جهت بهره‌برداري به منوي نظام جامع آموزش زيرمنوي دوره‌ها مراجعه فرماييد.
1397/12/12