بسته‌هاي شغلي- اختصاصي مديران در حوزه فعاليت‌هاي "فروش و خدمات مشتركين- شركت‌هاي توزیع نیروی برق"، "مهندسي و برنامه‌ريزي- شركت‌هاي توزیع نیروی برق" و "برنامه‌ريزي و تحقيقات- شركت‌هاي برق منطقه‌اي" ابلاغ شد. جهت بهره‌برداري به منوي قوانين و مقررات، بخش آموزش، زيربخش درون سازماني مراجعه فرماييد.
1397/10/02