بسته آموزشی، فردی، مدیریتی و عقیدتی مدیران حرفه‌ای (پایه و میانی) شرکت توليد برق حرارتي ابلاغ شد. براي بهره‌برداري به منوي قوانين و مقررات، بخش آموزش، زيربخش درون سازماني مراجعه فرماييد.
1397/10/08