بسته ويژه مديران HSE ابلاغ گرديد جهت بهره‌برداري به منوي نظام جامع آموزش زيرمنوي دوره‌ها مراجعه فرماييد.
1397/11/06