به مناسبت هفته پژوهش، جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نيرو و مراسم تقدير از پروژه‌هاي پژوهشي منتخب با حضور وزير محترم نيرو در صبح روز يکشنبه 25 آذر 97 در پژوهشگاه نيرو برگزار مي گردد.
1397/09/20