تغييرات انجام شده در بانک اطلاعاتي دوره‌هاي آموزش شغلي تا تاريخ 97.12.12 جهت بهره‌برداري به منوي نظام جامع آموزش زيرمنوي دوره‌ها مراجعه فرماييد.
1397/12/12