تغييرات انجام شده در بانک اطلاعاتي دوره‌هاي آموزش شغلي تا تاريخ 98.04.11 جهت بهره‌برداري به منوي نظام جامع آموزش زيرمنوي دوره‌ها مراجعه فرماييد.
1398/04/11