تغييرات انجام شده در بانک اطلاعاتي دوره‌هاي آموزش شغلي تا تاريخ 97.10.23 جهت بهره‌برداري به منوي نظام جامع آموزش زيرمنوي دوره‌ها مراجعه فرماييد.
1397/10/23