تغييرات انجام شده در بانک اطلاعاتي دوره هاي آموزش شغلي از تاريخ 96.09.07 تا 97.02.30جهت بهره‌برداري به منوي نظام جامع آموزش زيرمنوي دوره‌ها مراجعه فرماييد.
1397/02/30