اخبار

تقویم آموزشی 1396 شرکتهای مادرتخصصی(مصوب کمیته توانمندسازی مورخ 95/12/22) ابلاغ گردید. جهت دریافت فایل تقویم به قسمت نظام جامع آموزش - دوره های نظام جامع مراجعه نمایید.
1396/03/23