بانک اطلاعاتي دوره‌هاي آموزشي کوتاه مدت به همراه فايل excel و فايل تغييرات انجام شده از آذر 98 تا پايان تيرماه 99 و همچنين جدول کليه دوره‌هاي حذفي از سال 91 تا کنون به‌روزرساني گرديد جهت بهره‌برداري به منوي نظام جامع آموزش، بخش دوره‌ها مراجعه فرماييد.
1399/05/05