تقويم آموزشي سال 1399 شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي صنعت آب و برق مصوب سازمان ادراي و استخدامي و کميته توانمندسازي منابع انساني وزارت نيرو ابلاغ گرديد. جهت بهره‌برداري به منوي نظام جامع آموزش زيرمنوي دوره‌ها مراجعه فرماييد.
1399/04/24