عناوين اولويت‌هاي تحقيقاتي سال 1397 شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور و شرکت‌هاي زيرمجموعه بر روي سايت بارگزاري گرديد جهت بهره‌برداري به آيکن اولويت‌هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در صفحه اصلي مراجعه فرماييد.
1397/04/13