بازديد معاون محترم تحقيقات و منابع انساني از پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات
1399/07/28
معاون محترم تحقيقات و منابع انساني و مديرکل محترم دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري و هيأت همراه روز چهارشنبه مورخ 23 مهرماه 1399 از پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات بازديد نمودند. در اين بازديد جناب آقاي دکتر صديق رييس محترم پارک گزارشي از نحوه شکل‌گيري پارک و اقدامات انجام شده براي استقرار شرکت‌هاي دانش‌بنيان ارائه نموده و در ادامه از فضاي پارک بازديد به‌عمل آمد.