بانک اطلاعاتي دوره‌هاي آموزشي کوتاه مدت به همراه فايل excel و فايل تغييرات انجام شده از آذر 98 تا پايان تيرماه 99 و همچنين جدول کليه دوره‌هاي حذفي از سال 91 تا کنون به‌روزرساني گرديد جهت بهره‌برداري به منوي نظام جامع آموزش، بخش دوره‌ها مراجعه فرماييد.
1399/05/05
عنوان و ساعت دوره آموزشي با کد 8919 به صورت «آشنايي با آيين‌نامه‌هاي تکميلي و تعرفه‌هاي برق (شرکت‌هاي توزيع نيروي برق)» و مدت 6 ساعت نظري اصلاح و به‌روزرساني گرديد.