برگزاري جلسه مبادله تفاهم‌نامه معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو و سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاريخ 1399/07/20
1399/07/21
در راستای بهره‌گيري از حداکثر توان علمي، تخصصي و فني وزارت نيرو و وزارت صمت، در تاريخ 1399/07/20 تفاهم‌نامه همکاري مورد امضا و مبادله قرار گرفت. در اين جلسه  جناب آقاي دکتر اولياء معاون محترم تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو بر اهميت همکاري خوشه‌هاي صنعتي، تأمين مالي و حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان و فناور، بهره‌گيري از پيمانکاران و تدوين و اجراي استانداردهاي خدمات و محصولات تأکيد کردند.

IMG-20201012-WA0003.jpg

جناب آقاي مهندس صالحي‌نيا، معاون محترم وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل و رييس هيأت مديره سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ضمن اشاره به سابقه همکاري وزارت صمت با وزارت نيرو از سال 1375، به همکاري مشترک در زمينه نيروگاه‌سازي و ايجاد نيروگاه‌هاي گازي اشاره نموده و اظهار اميدواري کردند اين تفاهم‌نامه بستر مناسبي براي همکاري در حوزه‌هاي آموزشي، راه‌اندازي استارتاپها، شهرکهاي صنعتي و ... فراهم نمايد. جناب آقاي مهندس نوربخش مدير کل محترم دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو نيز ثمره اين تفاهم‌نامه را همفرکانس شدن دو وزارت معرفي کرده و اظهار داشتند اين جلسه آغاز راه است و کميته پيش‌بيني شده با زمان‌بندي منظم، برنامه را دنبال نموده تا اينکه بازاري پايدار براي صنايع مستقر در شهرکهاي صنعتي و رفع نيازهاي حال و آينده صنعت آب و برق تحقق يابد.