برگزاري کارگروه پيگيري و استقرار نظام صلاحيت حرفه‌اي
1399/08/18
اين جلسه در تاريخ 99/8/7 با حضور مديرکل دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري، نمايندگان شرکت‌هاي مادرتخصصي و نماينده مرکز آموزش‌هاي تخصصي صنعت آب و برق به‌صورت مجازي برگزار گرديد. در ابتداي جلسه گزارشي از نقشه راه استقرار نظام صلاحيت حرفه‌اي توسط دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري ارائه گرديد و سپس شرکت‌هاي مادرتخصصي گزارشي از ميزان پيشرفت تدوين پروفايل‌ شايستگي‌ مشاغل منتخب شرکت‌هاي پيمانکار را ارائه دادند. همچنين مقرر گرديد تمهيدات لازم به‌منظور آماده‌سازي زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري نظام صلاحيت حرفه‌اي در چارچوب سامانه جامع آموزش پيش‌بيني گردد.