برگزاری نشست آشنایی با سیستم آموزشی محله محور تأسیسات آب و فاضلاب
1399/07/05
نشست آشنایی با سیستم آموزشی محله محور تأسیسات آب و فاضلاب با حضور مدیر کل دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو، در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد. در این نشست آموزشی توجیهی که توسط کارشناسان مؤسسه DWA آلمان برگزار شد، تجارب این کشور در زمینه ساختار آموزشی ایجاد شده برای تبادل تجربیات پرسنل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب واقع در یک منطقه تشریح گردید. این الگوی آموزشی که به صورت داوطلبانه و تحت عنوان روز همسایه (Neighborhood day)  برگزار می‌شود، در کنار هزینه‌ی پایین آن، اثربخشی فراوانی به خصوص برای کارگرانی که معمولاً مخاطب آموزش‌های رسمی نیستند، دارد. فایل ارائه این کارگاه را می‌توانید از پیوست این خبر دانلود نمایید.