جلسه مشترک مديرکل دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري با مدیران پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه‌ شهید بهشتی
1399/08/18
در مورخ 99/08/12 جلسه هم‌اندایشی با مدیران پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه‌ شهید بهشتی در محل پردیس مذکور برگزار گردید. در این جلسه زمینه‌های همکاری وزارت نیرو با پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارشی از توانمندی‌های پردیس مذکور در زمینه آموزش‌های تخصصی ضمن خدمت و سوابق همکاری این پردیس به صنعت آب و برق ارائه گردید.
در اين جلسه، مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری عمده‌ترین انتظارات وزارت نیرو از پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور را برشمردند و به مواردی از قبیل ضرورت نقش‌آفرینی پردیس مذکور در زمینه دیپلماسی آموزشی صنعت آب و برق اشاره کردند.
مدیران پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه‌ شهید بهشتی بر ادامه همکاری با وزارت نیرو جهت تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای در حال تحول و تغییر صنعت آب و برق تاکید کردند و آمادگی خود را برای مشارکت در تاسیس خانه مدیران صنعت آب و برق اعلام نمودند.