دومين جشنواره ايده‌ها و محصولات نوآور با تأکيد بر جلب مشارکت مردم در حفاظت و احياي تالابهاي کشور 26 الي 29 آبان 99 در پژوهشکده محيط‌زيست دانشگاه تبريز برگزار مي‌گردد.
1399/07/19