اخبار سال 1400

بازديد از پارک علم و فناوري دانشگاه تهران مورخ 10-9-1400
1400/09/14
پیرو بازدیدهای دوره‌ای از مجموعه‌های فناوری و نوآوری کشور، با هماهنگی قبلی در تاریخ چهارشنبه 10 آذرماه 1400، بازدیدی از مجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران توسط آقای دکتر نوربخش مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری بهمراه همکاران برگزار گردید.
 در این بازدید که با حضور معاون مرکز رشد پارک فناوري دانشگاه تهران، معاون مرکز نوآوري و کارآفريني، و معاون برنامه‌ريزي و بودجه پارک برگزار شد، ضمن آشنایی با سابقه راه‌اندازي و توسعه پارک، ساختار سازماني، اهداف و فعالیت‌های پارک توسط سرکار حانم اميريان ارايه شد. از آنجا که پارک فناوري دانشگاه تهران تجربه راه‌اندازي و بهره‌برداري پارک فناوري ICT را در سابقه خود دارد، موافقت شد از تجربیات این مجموعه برای پیشبرد استقرار پارک علم و فناوری نیرو، آگاهی و اطلاعات مناسب کسب گردد.