اخبار سال 1400

بانک اطلاعاتی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مشاغل فنی و غیرفنی بروزرسانی گردید. جهت بهره‌برداري به منوي نظام جامع آموزش بخش دوره‌ها مراجعه فرماييد.
1400/04/12