اخبار سال 1400

برگزاری جلسه بررسی ظرفیت‌های همکاری صنعت آب و برق با دانشگاه‌ شهید بهشتی
1400/06/24
در ادامه سلسله جلسات «معرفی صنعت آب و برق و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ارتباطی آن با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی»، که توسط گروه راهبری آموزش و ارتباطات علمی دفتر آموزش،‌تحقیقات و فناوری برگزار می‌گردد، در روز چهارشنبه مورخ 1400/06/17 جلسه‌ای به صورت مجازی و با حضور بیش از 28 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به منظور تبیین وظایف و قابلیت‌های وزارت نیرو برای ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت برگزار گردید. در این جلسه، جناب آقای دکتر نوربخش، مدیر محترم دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو، ضمن اشاره به تعامل چند ساله دانشگاه شهید بهشتی،‌ علی‌الخصوص دانشکده‌های فنی و مهندسی پردیس شهید عباسپور، با مجموعه وزارت نیرو و صنعت آب و برق، به معرفی برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های کلی وزارت نیرو پرداخته و ضمن اشاره به «زیست‌بوم نوآوری نیرو»، ابراز داشتند هم‌اکنون وزارت نیرو و مجموعه‌های تحقیقاتی وابسته، نظیر پژوهشگاه نیرو و مؤسسه تحقیقات آب،‌ با گذر از نسل اول نظام تحقیق و پژوهش (انجام پروژه‌های پژوهشی)، در صدد اجرایی‌سازی نسل دوم آن با تکیه بر «مدیریت تحقیقات» بوده و طبعاً نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی جهت نیل به این هدف، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
در ادامه،‌ برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به نمایندگی از دانشکده‌ها و مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه، به بیان نظرات و چالش‌های موجود در زمینه‌های مختلف نظیر سیاست‌گذاری کلان وزارت نیرو در زمینه فعالیت‌های پژوهشی، لزوم به‌روزرسانی اولویت‌های پژوهشی و تعریف عناوین مورد نیاز صنعت و مشکلات اداری موجود در زمینه انجام پروژه‌های پژوهشی با وزارت نیرو و واحدهای تابعه پرداخته و برای توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف، اعلام آمادگی نمودند. در ادامه، جناب آقای دکتر ترکمن، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق دانشگاه نیز، ضمن اشاره به ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه شهید بهشتی، به‌ویژه پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور و نقش پررنگ آن در گذشته برای تربیت نیروی متخصص صنعت آب و برق، از مسئولان وزارت نیرو دعوت نمودند ضمن بازدید از مجموعه امکانات دانشگاه، نسبت به احیای نقش پردیس شهید عباسپور در صنعت آب و برق نگاه ویژه‌تری داشته باشند. همچنین آقای دکتر حسنی، مدیر محترم پژوهش پژوهشگاه نیرو و جناب آقای دکتر روزبهانی، معاون محترم پژوهشی مؤسسه تحقیقات آب نیز به تبیین رویکردهای سازمان‌های متبوع پرداخته و بر عزم جدّی جهت توسعه و تعمیق همکاری‌ها با دانشگاه تاکید نمودند.
در پایان، جناب آقای دکتر نوربخش، ضمن مفید ارزیابی نمودن جلسه و لزوم همفکری جهت رفع موانع و چالش‌ها، افزودند بر اساس سند «زیست‌بوم نوآوری نیرو»، لازم است پروژه‌های تحقیقاتی به مدل‌های کسب و کار نزدیک شوند و انتظار از مجموعه دانشگاهی نیز آن است که پیشنهادهای خود برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی را بر این اساس تنظیم نمایند.