اخبار سال 1400

برگزاری جلسه فعال‌سازی ظرفيت‌هاي ارتباطي صنعت آب و برق با دانشگاه علم و صنعت ایران
1400/07/25
در ادامه سلسله جلسات «فعال‌سازی ظرفيت‌هاي ارتباطي صنعت آب و برق با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی» که توسط گروه راهبری آموزش و ارتباطات علمی دفتر آموزش،‌ تحقیقات و فناوری برگزار می‌گردد، در روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 جلسه‌ای به صورت مجازی و با حضور بیش از 25 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید. در ابتداي جلسه جناب آقای مهندس قجر، رئیس محترم گروه راهبری آموزش و ارتباطات علمی دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو، به معرفی ظرفیت‌های پژوهشی همکاری صنعت و دانشگاه در هفت محور کلیدی مشتمل بر اجراي پروژه‌هاي پژوهشي، برنامه مشترک دکترا، پايان‌نامه تحصيلات تكميلي، فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در صنعت آب و برق، به‌كارگيري اساتيد در جايگاه مديريتي، اعطاي كرسي استادي در صنعت آب و برق و کارآموزی پرداختند.
در ادامه،‌ جناب آقای دکتر شهرتاش و سرکار خانم دکتر سعادت‌پور، به نمایندگی از اساتید دانشگاه، به بیان نظرات و چالش‌های موجود در زمینه‌های مختلف از جمله تمایل به افزایش تعداد دانشجویان دکترای مشترک، بازنگری در برنامه کارآموزی دانشجویان در صنعت، بازنگری در نحوه تعیین اولویت‌های پژوهشی و فرایندهای داوری پروپوزال‌ها، لزوم توجه به تجاری‌سازی نتایج تحقیقات انجام شده در واحدهای صنعتی و انتشار نتایج پژوهش‌ها در قالب کتاب پرداختند.  
در پایان، جناب آقای درویشی، معاون محترم امور تحقیقات و فناوری دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو، ضمن مفید ارزیابی نمودن جلسه و لزوم همفکری جهت رفع موانع و چالش‌ها، بر آمادگی وزارت نیرو جهت تعریف یک بسته (پکیج) رصد همكاري‌هاي پژوهشی با دانشگاه علم‌وصنعت تأکید نمودند.