بازدید از ساخت کولرهای آبی با بدنه پلی کربنات در استان سمنان
1401/02/24
بازدید مدیرکل و معاون دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو همراه با مدیران پژوهشی و فناوری شرکت آب و فاضلاب کشور در تاریخ 1401/2/21 از ساخت کولر آبی با بدنه پلی کربنات و کف جی ار پی در استان سمنان انجام گرفت