برگزاری دومین نشست تعاملی وزیر نیرو با نخبگان و اساتید دانشگاهی کشور
1401/01/31
«به نام خدا»
برگزاری دومین نشست تعاملی وزیر نیرو با نخبگان و اساتید دانشگاهی کشور
«شورای سیاست‌گذاری تعامل با نخبگان و خبرگان» همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم در وزارت نیرو و در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر کشور در تاریخ 26/8/1400 مبنی بر حل مسایل اساسی کشور به روش علمی و تقویت حس توانایی و خوداتکایی در نخبگان توسط دستگاه‌های حاکمیتی و با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور در حل مسایل صنعت آب و برق تشکیل شد. رویکرد فراجغرافیایی شورای مذکور و تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و ایده‌های آحاد جامعه در سطوح و ارکان دولتی و غیردولتی و ظرفیت‌های نخبگی و همچنین تاکیدات رئیس محترم جمهور درخصوص تعامل با نخبگان و پیگیری‌های وزیر محترم نیرو  باعث شد سلسله نشست‌هایی با حضور اساتید و نخبگان با وزیر نیرو برنامه‌ریزی شود.
پس از برگزاری اولین نشست از سلسله نشست‌های مذکور در تاریخ 7 اسفندماه 1400 با محور« مسائل و چالش‌های حوزه آب و آبفا و راهکارهای پیشنهادی » با حضور 14 نفر از اساتید و نخبگان بخش آب ، دومین نشست تعاملی وزیر نیرو با نخبگان و خبرگان بخش برق در تاریخ سه‌شنبه 6 اردیبهشت‌ماه 1401 برگزار خواهدشد.