فراخوان دانشگاه‌هاي همکار در خوشه پروژه‌هاي صنعت آب و برق

 معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو به عنوان متولي امر پژوهش و فناوري صنعت آب و برق در نظر دارد با هدف انتفاع حداكثري از ظرفيت بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1399، نسبت به شناسايي واحدهاي دانشگاهي حائز شرايط براي عقد توافقنامه در راستاي راهبري خوشه پروژه‌هاي تعريف شده اقدام نمايد. لذا خواهشمند است به منظور امكان ارزيابي سوابق، توانمندي‌ها و برنامه‌هاي واحدهاي تخصصي ذيربط در آن دانشگاه در خوشه پروژه‌هاي مورد تقاضا ؛ نسبت به ارائه مطالب زير به همراه مستندات و ارسال آن حداكثر تا پايان آبان ماه سال جاري، اقدام لازم صورت پذيرد.
1- سوابق ارتباط با صنعت (تعداد و حجم ريالي پروژه‌هاي انجام شده و در دست انجام؛ عناوين پروژه‌هاي مرتبط يا خوشه‌ پروژه هاي انتخابي)
2-امكانات و تجهيزات (شامل آزمايشگاه‌هاي فني و تخصصي مرتبط، فضاهاي تحقيقاتي و ...)
3-اطلاعات نيروي انساني (تعداد اعضاي هيأت علمي، ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي و دكتري
4-برنامه‌ي پيشنهادي براي مديريت خوشه پروژه‌هاي انتخابي
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code