دوره‌ها

بانک اطلاعاتی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مشاغل فنی و غیرفنی بروزرسانی گردید.
1399/06/22
عنوان و ساعت دوره آموزشي با کد 8919 به صورت «آشنايي با آيين‌نامه‌هاي تکميلي و تعرفه‌هاي برق (شرکت‌هاي توزيع نيروي برق)» و مدت 6 ساعت نظري اصلاح و به‌روزرساني گرديد.